Insamlingsstiftelsen

Med miljön i fokus

Nyheter samt betydelsefulla innovationer för vår miljö


Naturens ekosystem riskerar att kollapsa

For this article in English - pls see further down (Nature's ecosystem risks collapsing).Forskarrapporter visar att förlusten av biologisk mångfald fortsätter.

Naturens ekosystem riskerar att kollapsa. Över 40 procent av insekterna är på tillbakagång och en tredjedel hotas av utrotning visar färska forskarrapporter, Biological Conservation. Utvecklingen går åt fel håll hävdar man och uttrycker att "förlusten av biologisk mångfald fortsätter".

Forskarna bedömer att det intensiva jordbruket - framför allt den kraftiga användningen av bekämpningsmedel - är den mest pådrivande faktorn då det gäller tillbakagången av insekter.

Läs mer (på engelska): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 .

Stiftelsen har slutit avtal

Stiftelsen har slutit avtal så att 10 ha svensk jordbruksmark förskonas från bekämpningsmedel och konstgödning. Oaserna är utspridda i ett intensivt jordbruksområde. Avtalen löper på 5 år och startade 2017.

Styrelsen och dess närmsta krets kommer även fortsättningsvis att donera pengar.

Avtalen kan förlängas och arealen utökas och om fler skänker pengar till projektet blir skillnaden att detta går snabbare.

Stiftelsen har slutit avtal så att 10 ha svensk jordbruksmark förskonas från bekämpningsmedel och konstgödning. Med Ditt stöd kan avtalen förlängas och arealen utökas snabbare.

Nature's ecosystem risks collapsing

Nature's ecosystem risks collapsing. Over 40 percent of the insect species are in decline and one third are threatened with extinction, shows recent research reports: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 .

The development goes in the wrong direction and "the loss of biodiversity continues". The researchers believe that intensive agriculture - especially the excessive use of pesticides - is the most driving factor when it comes to the decline of insects.

The foundation has entered into agreements

The agreements that the foundation has entered can be extended and the area expanded if more people donate money to the project.

The foundation has entered into agreements so that 10 hectares of Swedish agricultural land are spared from pesticides and artificial fertilizers. The oases are scattered in an intensive agricultural area.

The board and its closest circle will continue to donate money. The agreements can be extended and the area expanded if more people donate money to the project, the difference is that it goes faster. Agreements began to apply from 2017 onwards.

International payments: HANDSESS / SE55 6000 0000 0004 5324 1751
Gruvtruck, från dieseldrift till eldrift


Gruvtruck från Komatsu ombyggd till eldrift.

Företagen Kuhn Schweiz och Lithium Storage, har byggt om en begagnad dieseldriven gruvtruck från Komatsu till eldrift. Den väger 45 ton tom, fullastad väger den 111 ton, och är därmed världens tyngsta batteridrivna fordon. Batterierna väger ca 4,5 ton.

Maskinen kör ca 20 vändor per dag tom uppför, och fullt lastad nerför. Genom ett effektivt system för bromskrafts regenerering, så alstrar maskinen mer el än den förbrukar. Varje vända ger ett elöverskott som kan återledas till elnätet. Den miljömässiga vinsten är stor, den dieseldrivna versionen släppte ut 130 ton koldioxid per år och förbrukade 50 000 liter diesel.

Det aktuella gruvföretaget har planer på att beställa ombyggnation av 10-12 gruvtruckar.

Stiftelsen ger det här projektet fem stjärnor av fem möjliga, förvandling av en normalt mycket energikrävande verksamhet till ett system som i stället ger tillbaka energi ställer framtiden i en mycket ljusare dager.

Läs mer (på engelska): https://edumper.ch/index.php/en/ .


Äldre nyheter

Nyhetsarkiv 1

Kontakt

E-post:

Copyright 2023 Insamlings-
stiftelsen Evo

E-post:

Org.nr: 802480-1014

Bankgiro: 5194-0427

Swish: 123-148 57 05