Insamlingsstiftelsen

Med miljön i fokus

Information om oss

Insamlingsstiftelsen Evo verkar för miljön främst genom olika donationsfinansierade projekt. Vår bolagsform är insamlingsstiftelse. Vi bildades 2017 och styrs av en styrelse.

Donationer

Det är endast möjligt att skänka pengar till våra projekt via vårt swish-nummer och vårt bankgironummer. Dessa nummer hittar du här på vår webbplats. Obs att vi varken ringer eller ber om medel via mejl, utan vi hänvisar i så fall alltid till denna webbplats.

När våra projekt avslutas eller inte blir bättre av mer pengar kommer vi att ta bort möjligheten att ge pengar till oss.


Gåvobevis

Gåvobevis (gratulations- och högtidsgåvor), som du kan ge bort i present, kommer också att kunna beställas.

Obs, gåvobevisen kan endast beställas via denna webbplats. Alltid samma sak; vi varken ringer eller ber om medel via mejl, utan vi hänvisar i så fall alltid till denna webbplats.


Varför inget 90-konto?

Vi är en nybildad insamlingsstiftelse och saknar därmed ekonomisk historia. Först när vi har vårt första årliga bokslut klart kan vi förvänta oss att beviljas ett 90-konto och då även stå under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Tillsynen över insamlingsstiftelser sköts däremot av länsstyrelsen och är mer långtgående, hela verksamheten kan stängas ned. Insamlingsstiftelser är även skyldig att lämna in årsredovisning till länsstyrelsen så att de bland annat kan kontrollera att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Länsstyrelsen har både rätt och skyldighet att ingripa när misstanke om oegentligheter föreligger. De kan kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse, förbjuda verkställighet av beslut med mera. Det är även lagkrav på auktoriserad revisor för insamlingsstiftelser.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
E-post:


Copyright 2023 Insamlings-
stiftelsen Evo

E-post:

Org.nr: 802480-1014

Bankgiro: 5194-0427

Swish: 123-148 57 05